Home
Kursy

 

KURSY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

OurSchool zaprasza najmłodszych do nauki i zabawy z językiem angielskim. Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci od 3-5lat w niewielkich grupach (5-9 osób), tak aby każdy uczeń został otoczony odpowiednią uwagą i indywidualnym podejściem. Zajęcia z dziećmi odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu: dzieci w wieku 4 i 5 lat- 1 lub 2 razy 45 minut.

Dzieci poznają język w sposób naturalny, „mimo woli”, w trakcie gier, zabaw językowych, podobnie jak przyswajają swój język ojczysty. OurSchool wykorzystuje ich wrodzoną umiejętność i oferuje zajęcia w formie zabaw. Podczas kursu dzieci uczestniczą w grach, zabawach, ćwiczeniach plastycznych, uczą się piosenek i rymowanek. Słuchają dużej liczby nagrań muzycznych, dzięki którym osłuchują się z brzmieniem języka angielskiego i uczą się reagować na polecenia i słowa zawarte w piosenkach. Nieocenionym atutem roli muzyki w nauczaniu najmłodszych jest też nauka poprawnej wymowy i ogromna dawka radości, którą dostarcza dzieciom.

Przedszkolaki Our School korzystają z ciekawych podręczników wydawnictwa brytyjskiego oraz dodatkowych materiałów.

 

KURSY DLA DZIECI 6-12 LAT

 

W OurSchool oferujemy zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci od 6-12 lat. Prowadzimy także zajęcia indywidualne u ucznia w domu. Kursy dla uczniów szkól podstawowych dostosowane są do ich poziomu językowego i wieku. Podział taki pozwala na ciągły rozwój kompetencji językowych w określonych sprawnościach. Uczniów w grupie jest od 5 do 9. Dzięki takiej liczbie osób praca na zajęciach przebiega harmonijnie i efektywnie. 

 

Kursy dla dzieci od 6-12 lat realizowane są w systemie zajęć 1 lub 2 razy w tygodniu po 60 minut. Kursy są intensywne i mają na celu zdobycie kompetencji komunikowania się w języku angielskim oraz systematyczne poszerzanie słownictwa. Nasi uczniowie już od pierwszej klasy mają regularnie zadawane prace domowe a ich wiedza jest weryfikowana poprzez kartkówki i testy. Stały monitoring postępów w nauce, egzaminy semestralne i roczne gwarantują kontynuację na wysokim poziomie w kolejnym roku szkolnym.

 

W OurSchool staramy się wywrzeć na dzieciach pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego i motywować je do systematycznej pracy. W celu urozmaicenia zajęć korzystamy z tabletów, gier interaktywnych, piosenek, książek w języku obcym i zabaw ruchowych. Nieodzowną część naszego kursu stanowi drama, która pobudza spontaniczne dla dziecka predyspozycje do imitowania i odgrywania różnych ról. Na zajęciach łączymy różnorodne metody i techniki, które są odpowiednie dla potrzeb różnych dzieci.

 

Uczniowie korzystają z ambitnych i ciekawych podręczników brytyjskich wydawnictw językowych wraz z dodatkowymi materiałami. Podręcznikom towarzyszą zestawy nagrań, które ułatwiają prace w domu i pomagają w opanowaniu obcego systemu fonetycznego.

 

Stały kontakt, współpraca i wymiana informacji z rodzicami o postępach lub niepowodzeniach dziecka gwarantuje nieustanne podwyższanie ich kompetencji językowych.

 

KURSY DLA MŁODZIEŻY

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat i prowadzony jest na bardzo zróżnicowanych poziomach zaawansowania. Stawiamy na podział grupowy według poziomu językowego. W grupie jest od 7 do 9 osób dzięki czemu możliwa jest harmonijna i efektywna praca.  Zajęcia obywają się  1 raz lub 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Kursy są intensywne i maja na celu zdobywanie i podwyższanie kompetencji i biegłości językowej. W czasie kursu rozwijane są wszystkie cztery sprawności językowe(słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie). Wprowadzane są także zagadnienia leksykalno-gramatyczne, które są niezbędne dla osiągnięcia wysokich wyników na Egzaminach Maturalnych, PET, FCE, CAE.