W OurSchool oferujemy zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci od 6-12 lat. Prowadzimy także zajęcia indywidualne u ucznia w domu. Kursy dla uczniów szkól podstawowych dostosowane są do ich poziomu językowego i wieku. Podział taki pozwala na ciągły rozwój kompetencji językowych w określonych sprawnościach. Uczniów w grupie jest od 5 do 9. Dzięki takiej liczbie osób praca na zajęciach przebiega harmonijnie i efektywnie. Każdy nowy uczeń, który chce dołączyć do grupy odbywa rozmowę po angielsku i pisze test sprawdzający jego poziom.

 

Kursy dla dzieci od 6-12 lat realizowane są w systemie zajęć 1 lub 2 razy w tygodniu po 60 minut. Kursy są intensywne i mają na celu zdobycie kompetencji komunikowania się w języku angielskim oraz systematyczne poszerzanie słownictwa. Nasi uczniowie już od pierwszej klasy mają regularnie zadawane prace domowe a ich wiedza jest weryfikowana poprzez kartkówki i testy. Stały monitoring postępów w nauce, egzaminy semestralne i roczne gwarantują kontynuację na wysokim poziomie w kolejnym roku szkolnym.

 

W OurSchool staramy się wywrzeć na dzieciach pozytywny stosunek do nauki języka angielskiego i motywować je do systematycznej pracy. W celu urozmaicenia zajęć korzystamy z tabletów, gier interaktywnych, piosenek, książek w języku obcym i zabaw ruchowych. Nieodzowną część naszego kursu stanowi drama, która pobudza spontaniczne dla dziecka predyspozycje do imitowania i odgrywania różnych ról. Na zajęciach łączymy różnorodne metody i techniki, które są odpowiednie dla potrzeb różnych dzieci.

 

Uczniowie korzystają z ambitnych i ciekawych podręczników brytyjskich wydawnictw językowych wraz z dodatkowymi materiałami. Podręcznikom towarzyszą zestawy nagrań, które ułatwiają prace w domu i pomagają w opanowaniu obcego systemu fonetycznego.

 

Stały kontakt, współpraca i wymiana informacji z rodzicami o postępach lub niepowodzeniach dziecka gwarantuje nieustanne podwyższanie ich kompetencji językowych.