JAK UCZYMY


Opanowanie języka obcego bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony ucznia jest niemożliwe. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie, jeżeli się tego po prostu bardzo chce. W OurSchool jesteśmy świadomi, że nie ma jednej uniwersalnej metody nauczania języka. Ludzie mają różne wzorce uczenia się i dlatego w OurSchool stosujemy różnorodne metody i techniki:

1. Metoda naturalna
Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Nauczyciel mówi do uczniów prostym językiem z dużą ilością powtórzeń, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała.

 

2. Metoda TPR( Total Physical Response)- metoda reagowania całym ciałem
Metoda ta bazuje na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Najpierw dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija zrozumienie a następnie zaczyna mówić. W tej metodzie uczniowie wykonują polecenia i komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Reagowanie ciałem ułatwia proces rozumienia, zapamiętywania i przyswajania nowego materiału.

 

3. Metoda komunikacyjna
 W tej metodzie język traktowany jest jako narzędzie komunikacji. Metoda ta kształci wszechstronną sprawność językową a celem nadrzędnym jest opanowanie umiejętności mówienia. Podstawową techniką jest praca w grupie lub parach, ponieważ uczniowie powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą; często proszeni są o odgrywania scenek, dialogów a na lekcjach używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania. Nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające do mówienia. Uczeń musi być aktywny. W czasie zajęć język ojczysty stosowany jest sporadycznie.

 

4. Storytelling
Istota tej metody polega na prezentowaniu dzieciom historyjki, w której poruszane są zagadnienia dotyczące różnorodnych sytuacji, które dzieci spotykają w codziennym życiu. Metoda ta wykorzystuje elementy dramy. Uczniowie są bohaterami i odgrywają różne role w scenkach i przedstawieniach. Głównym założeniem jest samodzielność oraz  aktywność uczniów. Jedną z największych korzyści tej metody jest ogromna pomysłowość i zaangażowanie dzieci, przez co czują się  zmotywowane do nauki języka. Metoda ta umożliwia rozwinięcie współpracy w grupie.

Zapisując swoje dziecko do szkoły OurSchool ,rodzice od samego początku są poinformowani, że nauka w szkole jest intensywna i traktowana poważnie a współpraca z rodzicami jest kluczowa do osiągnięcia zamierzonych sukcesów.


INNOWACJE

Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody. Na naszych zajęciach wykorzystujemy multimedia. Uczniowie mają indywidualny dostęp do tabletów, które dzięki swoim możliwością sprawiają, że zajęcia są ciekawsze i angażujące. Taki interaktywny przekaz skupia uwagę uczniów  i pozwala lepiej zapamiętać prezentowany materiał. Nasi uczniowie łatwiej, szybciej i w sposób naturalny uczą się swobodnie mówić po angielsku.

GRUPY

W OurSchool rzetelnie tworzymy grupy pod względem wieku i umiejętności językowych. Dzięki temu praca w takiej grupie przebiega w sposób harmonijny, spójny i efektywny. Tworzymy niewielkie grupy, aby zapewnić indywidualne podejście każdemu uczniowi. Uczniów w grupie jest od 5 do 9. Każdy nowy uczeń przystępuje do testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Dopiero po określeniu poziomu znajomości języka może dołączyć do grupy.

PODRĘCZNIKI

Nasi uczniowie korzystają z ambitnych i ciekawych podręczników i dodatkowych materiałów renomowanych brytyjskich wydawnictw, które dobieramy z najwyższą starannością. Do podręczników dołączone są zestawy nagrań ułatwiające pracę w domu i pomagające w doskonaleniu mowy.

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń OurSchool:
-jest pełen zapału i chęci do nauki języka angielskiego
-zdaje sobie sprawę, że nauka to nie tylko zabawa, ale także intensywna praca
-wie, że poprzez sumienne i konsekwentne przygotowywanie się do zajęć można osiągnąć sukces
-starannie przygotowuje się do zajęć, kartkówek i testów
-czyta zadawane książeczki po angielsku
-intensywnie pracuje nie tylko w szkole ale i w domu, gdyż wie, że im więcej wysiłku włoży w naukę tym lepsze i szybsze będą rezultaty
-na zajęciach stara się jak najwięcej mówić po angielsku- do nauczyciela i innych uczniów
-nie przeszkadza innym
-współpracuje z kolegami i koleżankami
-zawsze powiadamia nauczyciela, gdy czegoś nie rozumie

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W procesie edukacji dzieci bardzo ważną rolę odgrywają rodzice. W OurSchool jesteśmy tego świadomi i wierzymy, że współpraca szkoły z rodzicami jest niezbędna, aby ich dzieci osiągnęły sukces. Od samego początku rodzice są informowani, że nauka w OurSchool jest intensywna i traktowana poważnie, a ich rola jako „motywatorów” jest niezbędna. Rodzice są zachęcani, aby motywowali swoje dzieci do podejmowania wysiłku w pracy z językiem i wzmacniali ich poczucie własnej wartości. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach i wynikach w nauczaniu swoich dzieci.