Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody. Na naszych zajęciach wykorzystujemy multimedia. Uczniowie mają indywidualny dostęp do tabletów, które dzięki swoim możliwością sprawiają, że zajęcia są ciekawsze i angażujące. Taki interaktywny przekaz skupia uwagę uczniów  i pozwala lepiej zapamiętać prezentowany materiał. Nasi uczniowie łatwiej, szybciej i w sposób naturalny uczą się swobodnie mówić po angielsku.