Opanowanie języka obcego bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony ucznia jest niemożliwe. Nauczyć się języka można dzięki każdej metodzie, jeżeli się tego po prostu bardzo chce. W OurSchool jesteśmy świadomi, że nie ma jednej uniwersalnej metody nauczania języka. Ludzie mają różne wzorce uczenia się i dlatego w OurSchool stosujemy różnorodne metody i techniki:

1. Metoda naturalna
Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Nauczyciel mówi do uczniów prostym językiem z dużą ilością powtórzeń, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała.

 

2. Metoda TPR( Total Physical Response)- metoda reagowania całym ciałem
Metoda ta bazuje na sposobie w jaki dzieci przyswajają język ojczysty. Najpierw dziecko osłuchuje się z językiem oraz rozwija zrozumienie a następnie zaczyna mówić. W tej metodzie uczniowie wykonują polecenia i komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Reagowanie ciałem ułatwia proces rozumienia, zapamiętywania i przyswajania nowego materiału.

 

3. Metoda komunikacyjna
 W tej metodzie język traktowany jest jako narzędzie komunikacji. Metoda ta kształci wszechstronną sprawność językową a celem nadrzędnym jest opanowanie umiejętności mówienia. Podstawową techniką jest praca w grupie lub parach, ponieważ uczniowie powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą; często proszeni są o odgrywania scenek, dialogów a na lekcjach używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania. Nauczyciel tworzy sytuacje sprzyjające do mówienia. Uczeń musi być aktywny. W czasie zajęć język ojczysty stosowany jest sporadycznie.

 

4. Storytelling
Istota tej metody polega na prezentowaniu dzieciom historyjki, w której poruszane są zagadnienia dotyczące różnorodnych sytuacji, które dzieci spotykają w codziennym życiu. Metoda ta wykorzystuje elementy dramy. Uczniowie są bohaterami i odgrywają różne role w scenkach i przedstawieniach. Głównym założeniem jest samodzielność oraz  aktywność uczniów. Jedną z największych korzyści tej metody jest ogromna pomysłowość i zaangażowanie dzieci, przez co czują się  zmotywowane do nauki języka. Metoda ta umożliwia rozwinięcie współpracy w grupie.

Zapisując swoje dziecko do szkoły OurSchool ,rodzice od samego początku są poinformowani, że nauka w szkole jest intensywna i traktowana poważnie a współpraca z rodzicami jest kluczowa do osiągnięcia zamierzonych sukcesów.