Home
Metoda
Uczeń

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń OurSchool:
-jest pełen zapału i chęci do nauki języka angielskiego
-zdaje sobie sprawę, że nauka to nie tylko zabawa, ale także intensywna praca
-wie, że poprzez sumienne i konsekwentne przygotowywanie się do zajęć można osiągnąć sukces
-starannie przygotowuje się do zajęć, kartkówek i testów
-czyta zadawane książeczki po angielsku
-intensywnie pracuje nie tylko w szkole ale i w domu, gdyż wie, że im więcej wysiłku włoży w naukę tym lepsze i szybsze będą rezultaty
-na zajęciach stara się jak najwięcej mówić po angielsku- do nauczyciela i innych uczniów
-nie przeszkadza innym
-współpracuje z kolegami i koleżankami
-zawsze powiadamia nauczyciela, gdy czegoś nie rozumie