W procesie edukacji dzieci bardzo ważną rolę odgrywają rodzice. W OurSchool jesteśmy tego świadomi i wierzymy, że współpraca szkoły z rodzicami jest niezbędna, aby ich dzieci osiągnęły sukces. Od samego początku rodzice są informowani, że nauka w OurSchool jest intensywna i traktowana poważnie, a ich rola jako „motywatorów” jest niezbędna. Rodzice są zachęcani, aby motywowali swoje dzieci do podejmowania wysiłku w pracy z językiem i wzmacniali ich poczucie własnej wartości. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach i wynikach w nauczaniu swoich dzieci.